Logo Alzina

Atenció les 24h

El nostre equip

L'equip de professionals de la Residència l'Alzina disposa de la titulació requerida i la formació adequada per donar una atenció de qualitat als nostres residents i les seves famílies. Està format per personal d'atenció directa i personal d'atenció indirecta.

El nostre personal d'atenció directa és:

Metge: Assegura una atenció mèdica general i específica.

Equip d'infermeria: Efectua el control de medicació, supervisa la gestió del quotidià higienicosanitari del centre i específicament d'aquells usuaris que precisen de la seva intervenció.

Psicòleg: Facilita el procés d'adaptació de l'usuari i la família al centre i valora l'estat cognitiu, psicosocial, afectiu...

Fisioterapeuta: Valora i  treballa per millorar o mantenir l'estat funcional i la capacitat d'autonomia motora dels usuaris.

Treballadora social: Assessora a usuaris i familiars sobre els recursos socials als quals poden accedir; tramita les prestacions de la llei de la dependència al centre.

Educador social: Porta a terme activitats d'estimulació cognitiva i lúdiques adaptades a les capacitats dels residents.

Equip de gerocultores: Donen suport a les activitats bàsiques de la vida diària segons les necessitats de cada resident.

 

Altres serveis que també oferim a la Residència de Tercera Edat l'Alzina, tot i que no el dóna directament el nostre equip són: perruqueria, podologia, atenció religiosa, sortides fora del centre...

 

El nostre personal d'atenció indirecta és:

Direcció i administració:  Porten la gestió administrativa del centre i estan sempre en contacte amb familiars i usuaris per resoldre qualsevol incidència.

Equip de cuina, bogaderia i neteja: Donen serveis generals a tots els usuaris i familiars per atendre i facilitar el seu quotidià.

 

Tota aquesta informació, l'organigrama del centre, els horaris de serveis generals, autoritzacions, plans d'emergències... la podeu trobar al nostre panell d'anuncis a la recepció del propi centre.

Si us cal alguna aclaració o necessiteu que us fem arribar qualsevol informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us donarem servei el millor que poguem.